Etický kódex spoločnosti Hypo Consulting, s.r.o.

Správnosť a čestnosť

Spoločnosť pracuje v súlade s legislatívou, profesionálnou etikou a svojimi vnútornými predpismi. Dosahovanie vízií a cieľov Spoločnosti nesmie byť nikdy ospravedlnené správaním, ktorým sa porušia zásady správnosti a čestnosti voči klientovi, kolegovi alebo zmluvnému partnerovi.

Dôveryhodnosť

Spoločnosť dbá na vzdelanosť svojich sprostredkovateľov a poskytuje im školenie pre odborný rast a na bankové produkty. Sprostredkovateľ vo vlastnom záujme dbá na to, aby po celú dobu splňoval štatút dôveryhodnosti.

Nestrannosť

Spoločnosť dbá na nestrannosť svojich sprostredkovateľov a k tomuto ich priamo vedie. Sprostredkovateľ vždy pracuje v prospech klienta a podľa morálnych zásad. Klientovi nájde vždy také riešenie, ktoré je pre neho najvýhodnejšie a najlepšie vyrieši jeho potrebu a to aj s ohľadom na jeho budúcnosť.

Konflikt záujmov

Spoločnosť sa vyhýba situáciám, ktoré by mohli reálne spôsobiť konflikt záujmov a priamo sa tak riadi vlastnými predpismi. Spoločnosť tiež sleduje situácie, pri ktorých by sprostredkovateľ mohol konať tak, že by sledoval iné záujmy ako záujmy Spoločnosti za účelom čerpania osobných výhod.

Komunikácia

Spoločnosť dbá na to, aby každý zamestnanec, sprostredkovateľ alebo manažér vždy rýchlo reagoval na podnety klienta, partnera, kolegu alebo člena svojho týmu. Kvalitná komunikácia a rýchle reakcie na klientov, partnerov a kolegov nech emailom, telefonicky či osobne, tvorí základný kameň úspechu spoločnosti.

Servis klientom

Spoločnosť vedie každého sprostredkovateľa k tomu, aby každému klientovi poskytol najlepší možný hypotekárny servis, aby pracoval čo najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia a svojim klientom poskytoval nielen vynikajúce služby v súčasnosti, ale poskytoval aj perfektný následný servis a o svojich klientov sa staral.

Vzťahy s klientmi

Spoločnosť vedie svojich sprostredkovateľov tak, aby vždy pracovali s úctou ku klientovi, jednali čestne, boli profesionálni a hľadali pre klienta vždy to najvýhodnejšie riešenie. Maximálna spokojnosť klienta a výborné meno Spoločnosti na trhu sú dôležité ciele Spoločnosti.

Vzťahy so zamestnancami, sprostredkovateľmi

Zamestnanci a sprostredkovatelia sú najdôležitejšou a kľúčovou zložkou Spoločnosti, sú jej hybnou silou podporujúcu rast a rozvoj. Spoločnosť verí v ich hodnotu a buduje svoju konkurenčnú výhodu na schopnostiach a angažovanosti každého z nich.

Vzťahy so zmluvnými partnermi

Spoločnosť oceňuje dôležitosť prínosu všetkých zmluvných partnerov. Partnerstvo je založené na princípoch transparentnosti, jasnosti a úplnosti informácií. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom svojich sprostredkovateľov partnerovi nadštandardný hypotekárny servis, ktorý zahŕňa nestrannosť, dôveryhodnosť, spätnú väzbu, informovanosť, rýchle reakcie a kvalitnú komunikáciu.

Konkurencia

Spoločnosť vníma svoju konkurenciu ako základný činiteľ rastu a neustáleho zlepšovania obchodnej činnosti. Konkurencieschopnosť Spoločnosti je založená na kvalite poskytovaných služieb, odborných znalostí svojich sprostredkovateľov a kvalite celého obchodného systému.

Vzťahy so životným prostredím

Spoločnosť považuje životné prostredie za dôležitý životný zdroj, a preto vedie každého v Spoločnosti k tomu, aby triedil odpad a neplytval materiálom.

Porušenie etického kódexu

Pokiaľ sa porušia princípy etického kódexu, spoločnosť príjme disciplinárne opatrenia voči osobám, ktoré sú za také porušenie zodpovedné. Pokiaľ budú porušenia závažné, môže to viesť k vylúčeniu zodpovedných osôb zo Spoločnosti.

 

CHCETE STRETNUTIE?
Vyplňte tento formulár a my Vám zavoláme.

 

 

 

Kalkulačka výhodnosti prefinancovania hypotéky

Naša kalkulačka vám poskytne prvotnú predstavu o výhodnosti zmeny banky vo Vašej situácii. Podrobné kalkulácie Vám bezplatne vytvorí a prediskutujú s Vami naši hypotekárny špecialisti. Spočítajte si teraz jednoducho, či sa Vám prefinancovanie hypotéky oplatí:

Základné údaje o Vašej hypotéke

Pôvodná splatnosť rokov
Ako dlho celkem splácate? rokov
Aktuálna splátka

Hypotéka na ďalšie obdobie v rovnakej banke

Aktuálna dlžná čiastka
Ponuka nového úroku banky %
Ponuka úroku na nové obdobie, ak ju poznáte. Ak ju nepoznáte, zadajte aktuálny úrok.
Vaša nová splátka bude

Hypotéka pri zmene banky

Naša orientačná ponuka úroku
%
Sankcia za predčasné splatenie
Splátka v novej banke bude

Spočítať
Kontaktný formulár »
pecet
HypoConsulting.sk - hypotekárne centrum